• 2021-06-29

  Oznámenie o odstávke prívodu elektriny pre objekt PK19

  Vazene kolegyne a kolegovia,

   

  oznamujeme Vam, ze z dovodu opravy hlavnej objektovej NN rozvodne, bude dna 30.06.2021 (streda) v case 7,00 – 9,00 hod. preruseny privod rozvodu elektriny do celeho objektu TUKE na PK19.


  Zaroven dovolujeme si upozornit na potrebu vykonania opatreni na predchadzanie vzniku skod na jednotlivych OJ TUKE.


   

  RTU, OHSE - oddelenie energetiky

   

 • 2021-06-28

  Oznámenie o prerušení dodávky SV a TÚV

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

  oznamujeme Vám, že z dôvodu havárie na rozvode studenej vody bola v nedeľu (27.06.) večer odstavená dodávka SV a TÚV pre kuchyňu TUKE na Jedlíkovej 7 a zároveň z uvedeného dôvodu bola odstavená dodávka teplej úžitkovej vody pre objekty ŠD TUKE na Jedlíkovej 5, 7 a 9 napojených z OST2785.

   

  Bez dodávok SV a TÚV budú uvedené objekty až do odstránenia havárie.  

   

   

  RTU, OHSE - oddelenie energetiky

   

   

Odbor hospodárskej správy a energetiky (OHSE)


OHSE je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje:


 • Správu, údržbu, vyraďovanie a likvidáciu majetku
 • Upratovacie služby a správu posluchární TUKE
 • Vrátnu službu
 • Cestnú prepravu osôb a nákladov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržbu a opravy komunikácií a parkovacích plôch
 • Nakupovanie hnuteľného dlhodobého aj krátkodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Nakupovanie, skladovanie, príjem a výdaj bežných tovarov, výrobkov a materiálu

v rozsahu pridelených finančných prostriedkov s výnimkou FVT a ŠDaJ.

OHSE tiež zabezpečuje:


 • Výber zmluvných partnerov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup tovarov, služieb a prác pre všetky pracoviská TUKE
 • Nákup a predaj energetických médií a pitnej vody na TUKE
 • Prevádzkyschopnosť energetických zariadení a rozvodov na TUKE
 • Prevádzku UVZ Herľany

Vedenie OHSE

 • Odbor hospodárskej správy a energetiky
 • Ing. Peter Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4444
 • + 421 905 484 193
 • peter.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie verejného obstarávania a nákupov
 • Ing. Katarína Tvrdoňová
 • + 421 (55) 602 4327
 • + 421 908 981 056
 • katarina.tvrdonova@tuke.sk
 • Oddelenie údržby
 • Ing. Ľubomír Hlivák
 • + 421 (55) 602 4004
 • + 421 905 405 267
 • lubomir.hlivak@tuke.sk

 • Oddelenie informačných systémov a vnútorných služieb
 • Ing. Michal Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4455
 • + 421 910 525 787
 • michal.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie investícií, rozvoja a výstavby
 • Ing. Miloš Singovszki, PhD.
 • + 421 (55) 696 4201
 • + 421 905 924 166
 • milos.singovszki@tuke.sk
 • Oddelenie energetiky
 • Ing. Gabriel Polák
 • + 421 (55) 602 2822
 • + 421 918 882 341
 • gabriel.polak@tuke.sk

 • Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Marta Sabadková
 • + 421 (55) 696 4125
 • + 421 905 811 097
 • marta.sabadkova@tuke.sk
 • Referát administratívy a evidencie záznamov
 • Dominika Medulková
 • + 421 (55) 602 4433
 • + 421 905 202 554
 • + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
 • dominika.medulkova@tuke.sk