• 2021-02-24

  Oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV - J5 a J7

  Dobrý deň 

   

  V zmysle operatívneho upresnenia opráv na rozvodoch TEKO- hlavneho  dodávateľa
  tepla CZT Košice oznamujeme 
  prerušenie UK a TUV na objektoch TUKE z OST 27850

  - Jedlikova 5-všetky bloky  -  J7 celý blok a telocvične

   

  dňa  24.2.2021 od 8,00 do cca 15,00 hod , resp. do ukončenia prác a obnovení prevádzky.

   

  kontakt na oddelenie energetiky pre upresnenie spôsobu nábehu a odstavenia resp. nahlásenie 

  problémov po nábehu : p. Remiaš   0905 283 788  

   

  Ospravedlňujeme sa za spôsobené  obmedzenia

   

  S pozdravom 

  Ing. Gabriel Polák

  ved. OE OHSE TUKE

  www.tuke.sk

  tel: 0918 882341


 • 2021-02-19

  Oznámenie o prerušení dodávky SV Jedlíkova 5/D

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  Z dôvodu opravy nahlásenej netesnosti rozvodu  SV pre objekty TUKE

   v lokalite Jedlíkova oznamujeme prerušenie dodávky SV 

   

  pre objekty TUKE Jedlíkova 5/D a J7 telocvične dňa

  19.2.2021, piatok od 8,30 hod do ukončenia opráv zo strany VVS. 

   

   

  Dávame na vedomie a ostávam s pozdravom 

   

   

  Ing. Gabriel Polák

  ved. OE OHSE TUKE

Odbor hospodárskej správy a energetiky (OHSE)


OHSE je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje:


 • Správu, údržbu, vyraďovanie a likvidáciu majetku
 • Upratovacie služby a správu posluchární TUKE
 • Vrátnu službu
 • Cestnú prepravu osôb a nákladov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržbu a opravy komunikácií a parkovacích plôch
 • Nakupovanie hnuteľného dlhodobého aj krátkodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Nakupovanie, skladovanie, príjem a výdaj bežných tovarov, výrobkov a materiálu

v rozsahu pridelených finančných prostriedkov s výnimkou FVT a ŠDaJ.

OHSE tiež zabezpečuje:


 • Výber zmluvných partnerov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup tovarov, služieb a prác pre všetky pracoviská TUKE
 • Nákup a predaj energetických médií a pitnej vody na TUKE
 • Prevádzkyschopnosť energetických zariadení a rozvodov na TUKE
 • Prevádzku UVZ Herľany

Vedenie OHSE

 • Odbor hospodárskej správy a energetiky
 • Ing. Peter Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4444
 • + 421 905 484 193
 • peter.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie verejného obstarávania a nákupov
 • Ing. Katarína Tvrdoňová
 • + 421 (55) 602 4327
 • + 421 908 981 056
 • katarina.tvrdonova@tuke.sk
 • Oddelenie údržby
 • Ing. Ľubomír Hlivák
 • + 421 (55) 602 4004
 • + 421 905 405 267
 • lubomir.hlivak@tuke.sk

 • Oddelenie informačných systémov a vnútorných služieb
 • Ing. Michal Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4455
 • + 421 910 525 787
 • michal.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie investícií, rozvoja a výstavby
 • Ing. Miloš Singovszki, PhD.
 • + 421 (55) 696 4201
 • + 421 905 924 166
 • milos.singovszki@tuke.sk
 • Oddelenie energetiky
 • Ing. Gabriel Polák
 • + 421 (55) 602 2822
 • + 421 918 882 341
 • gabriel.polak@tuke.sk

 • Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Marta Sabadková
 • + 421 (55) 696 4125
 • + 421 905 811 097
 • marta.sabadkova@tuke.sk
 • Referát administratívy a evidencie záznamov
 • Dominika Medulková
 • + 421 (55) 602 4433
 • + 421 905 202 554
 • + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
 • dominika.medulkova@tuke.sk