• 2020-03-17

  Doplnenie oznamu zo dňa 16.3.2020 o prerušení dodávky SV pre objekt PK19 od 12.3.2020

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  doplňujeme oznam ohľadom prerušenia dodávky SV pre objekt PK19 od 12.3.2020. Havarijné práce budú ukončené až dňa 20.3.2020.


  OHSE - odd. energetiky

 • 2020-03-16

  Prerušenie dodávky SV od 12.3.2020 pre objekt PK19

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  oznamujeme Vám, že od 12.3.2020 je z dôvodu havárie hlavného prívodu SV odstavená dodávka studenej vody do celého objektu Park Komenského č. 19. Havarijne opravuje OE TUKE dodávateľsky po častiach. Predpoklad nábehu je v utorok poobede, resp. v stredu. 


  OHSE - odd. energetiky

 • 2020-03-02

  Oznámenie o prerušení dodávky SV dňa 2.3.2020

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  oznamujeme Vám, že dňa 2.3.2020 v čase 8,00 - 10,00 hod. bude z dôvodu vykonávania prác na prívode studenej vody pre objekt Park Komenského č. 19 prerušená dodávka SV.


  OHSE - odd. energetiky 

Odbor hospodárskej správy a energetiky (OHSE)


OHSE je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje:


 • Správu, údržbu, vyraďovanie a likvidáciu majetku
 • Upratovacie služby a správu posluchární TUKE
 • Vrátnu službu
 • Cestnú prepravu osôb a nákladov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržbu a opravy komunikácií a parkovacích plôch
 • Nakupovanie hnuteľného dlhodobého aj krátkodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Nakupovanie, skladovanie, príjem a výdaj bežných tovarov, výrobkov a materiálu

v rozsahu pridelených finančných prostriedkov s výnimkou FVT a ŠDaJ.

OHSE tiež zabezpečuje:


 • Výber zmluvných partnerov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup tovarov, služieb a prác pre všetky pracoviská TUKE
 • Nákup a predaj energetických médií a pitnej vody na TUKE
 • Prevádzkyschopnosť energetických zariadení a rozvodov na TUKE
 • Prevádzku UVZ Herľany

Vedenie OHSE

 • Odbor hospodárskej správy a energetiky
 • Ing. Peter Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4444
 • + 421 905 484 193
 • peter.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie verejného obstarávania a nákupov
 • Ing. Katarína Tvrdoňová
 • + 421 (55) 602 4327
 • + 421 908 981 056
 • katarina.tvrdonova@tuke.sk
 • Oddelenie údržby
 • Ing. Ľubomír Hlivák
 • + 421 (55) 602 4004
 • + 421 905 405 267
 • lubomir.hlivak@tuke.sk

 • Oddelenie informačných systémov a vnútorných služieb
 • Ing. Michal Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4455
 • + 421 910 525 787
 • michal.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie investícií, rozvoja a výstavby
 • Ing. Miloš Singovszki, PhD.
 • + 421 (55) 696 4201
 • + 421 905 924 166
 • milos.singovszki@tuke.sk
 • Oddelenie energetiky
 • Ing. Gabriel Polák
 • + 421 (55) 602 2822
 • + 421 918 882 341
 • gabriel.polak@tuke.sk

 • Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Marta Sabadková
 • + 421 (55) 696 4125
 • + 421 905 811 097
 • marta.sabadkova@tuke.sk
 • Referát administratívy a evidencie záznamov
 • Dominika Medulková
 • + 421 (55) 602 4433
 • + 421 905 202 554
 • + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
 • dominika.medulkova@tuke.sk