• 2018-12-17

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 21.12.2018 - zmena času vykonania

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

    

  oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy, údržby NN, VN a revízie trafostanice Letná 9  


  bude dňa 21.12.2018 (piatok) v čase 06,30 – 09,00 hod. (presun z pôvodného času 9,00 - 12,00 hod.)


  prerušená dodávka elektriny  do hlavného objektu Letná 9 (blok A,B), Združené posluchárne BN9, UK BN7 a Technicom BN5.

  Počas prerušenia dodávky elektriny bude obmedzené vykurovanie a dodávka TÚV objektov.


  Dovoľujeme si upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd

  informovať Vaše podriadené organizačné jednotky a spolupracujúce pracoviská.

   


  Vypnutie a obnovenie dodávky elektriny zabezpečia pracovníci OHSaE – oddelenia energetiky.


  V prípade potreby kontaktujte:  p. Bolha, tel. kl. 2526, resp. mobil: 0907 825 209.  

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-12-14

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 21.12.2018

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

    

  oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy, údržby a revízie trafostanice 1000 kVA Letná 9  


  bude dňa 21.12.2018 (piatok)  v čase 09,00 – 12,00 hod. 


  prerušená dodávka elektriny  do hlavného objektu Letná 9 (blok A,B), Združené posluchárne BN9, UK BN7 a Technicom BN5.

  Počas prerušenia dodávky elektriny bude obmedzené vykurovanie a dodávka TÚV objektov.


  Dovoľujeme si upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd

  informovať Vaše podriadené organizačné jednotky a spolupracujúce pracoviská.

   


  Vypnutie a obnovenie dodávky elektriny zabezpečia pracovníci OHSaE – oddelenia energetiky.


  V prípade potreby kontaktujte:  p. Bolha, tel. kl. 2526, resp. mobil: 0907 825 209.  

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-12-12

  Prerušenie dodávky elektriny na PK19, PK13, PK15, PK11, PK7, PK9 dňa 13.12.2018

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

  z dôvodu opravy NN vývodu na rozvodni TUKE Letná 9 oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny v trvaní cca. 30 minút

  pre nasledovné objekty hlavného areálu TUKE:

  PK19, PK13, PK15, PK11, PK7, PK9


                                                               dňa 13.12.2018 (štvrtok) v čase 6,30 – 7,00 hod.

   

  Dovoľujeme si upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd

  informovať Vaše podriadené organizačné jednotky a spolupracujúce pracoviská.

   

  Vypnutie a obnovenie dodávky elektriny zabezpečia pracovníci OHSaE – oddelenia energetiky.

  V prípade potreby kontaktujte:  p. Bolha, tel. kl. 2526, resp. mobil: 0907 825 209.  

   

  RTU, OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2018-11-29

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 30.11.2018

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

  z dôvodu opravy NN vývodu na hlavnej rozvodni TUKE, PK8 oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny v trvaní cca. 30 minút

  pre nasledovné objekty hlavného areálu TUKE:

  PK2, PK4, PK3, PK6, PK8, PK10, PK10A, PK12, PK12A, PK14 a pre objekty PK13, PK15, PK19 len krátkodobo


                                                               dňa 30.11.2018 (piatok) v čase 6,30 – 7,30 hod.

   

  Dovoľujeme si upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd

  informovať Vaše podriadené organizačné jednotky a spolupracujúce pracoviská.

   

  Vypnutie a obnovenie dodávky elektriny zabezpečia pracovníci OHSaE – oddelenia energetiky.

  V prípade potreby kontaktujte:  p. Bolha, tel. kl. 2526, resp. mobil: 0907 825 209.  

   

  RTU, OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2018-11-20

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 21.11.2018

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

   

  z dôvodu napojenia nových objektov na NN rozvodňu pre objekty TUKE v lokalite Letná 9/A oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny pre uvedený objekt


                                                               dňa 21.11.2018 (streda) v čase 16,00 – 18,00 hod.

   

  Počas prerušenia nebude v prevádzke osobný výťah, paternoster ako aj iné technologické zariadenia.

   

  Zároveň upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd a informovanie podriadené organizačné jednotky a spolupracujúce pracoviská.

   

  Pre potreby obnovenia dodávok elektriny bude k dispozícii p. Bolha Marián (mobil: 0907 825 209). 

   

   

   

  RTU, OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2018-10-25

  Oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

   

  z dôvodu prác na oprave primárnej prípojky OST1607 bude

   

  v dňoch 29.10.2018 (pondelok) od 7,00 hod. do 30.10.2018 (utorok) 18,00 hod.,

   

  resp. až do ukončenia prác prerušená dodávka tepla a TÚV pre nasledovné objekty TUKE:

   

  -       PK7, PK9, PK10, PK10A, PK11, PK12, PK12A a PK14.   

   

  Zároveň upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd.  

   

   

   

  RTU, OHSaE - oddelenie energetiky

   

 • 2018-10-25

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 2.11.2018

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

   

  z dôvodu opravy a revízie trafostanice pre objekty TUKE v lokalite Jedlíkova 5, 7 a 9 oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny


                                                               dňa 2.11.2018 (piatok) v čase 7,30 – 14,00 hod.

   

  Počas prerušenia nebudú uvedené objekty vykurované a zásobované TÚV a elektrinou.

   

  Zároveň upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd a informovanie podriadené organizačné jednotky a spolupracujúce pracoviská.

   

  Pre potreby obnovenia dodávok elektriny budú k dispozícii p. Bolha Marián (mobil: 0907 825 209) a p. Hrabovský Radoslav (0907 825 150).

   

   

   

   

  RTU, OHSaE - oddelenie energetiky

   

 • 2018-09-13

  Odstávka studenej vody v hlavnom areáli TUKE

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  Z dôvodu opravy rozvodu SV ( studenej vody ) hlavného areálu TUKE, bude dňa 14.9.2018 v čase 7:30 - 16:00 hod resp. do ukončenia prác prerušená dodávka do objektov: PK3, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK11, PK13, PK15, PK9, a HALY 10, 10A, 12, 12A, 14.


  V prípade potreby bude v uvedenom čase prerušená dodávka SV aj pre hlavný objekt Letná 9 A/B.


  Dovoľujeme si upozorniť na potrebu kontroly výtokov a vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd.


  OHSE - Oddelenie energetiky, Ing Gabriel Polák

 • 2018-09-12

  Prerušenie dodávky elektriny na BN1 dňa 15.9.2018

  Vazene kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

   

   

  oznamujeme Vam, ze z dovodu opravy, udrzby a revizie trafostanice 630 kVA BN1 bude dna 15.9.2018 (sobota)  v case 07,30 – 11,30 hod. prerusena dodavka elektriny  do celeho objektu SDaJ TUKE na BN1.

   

  Nabeh dodavky elektriny zabezpecia pracovnici OHSaE – oddelenia energetiky. V pripade problemov kontaktujte p. Bolhu na mobil: 0907 825 209.  


  Zaroven upozornujeme na potrebu vykonania opatreni na predchadzanie vzniku skod.

   

   

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-09-10

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 14.9.2018

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,


  oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovanej údržby a revízie trafostanice TUKE Popradská č. 58 bude prerušená dodávka elektriny dňa 14.9.2018 v čase 7,30 - 14,30 hod.

  V prípade problémov pri nábehu dodávky elektriny volajte pracovníkov  oddelenia energetiky: Ing. Gabriel Polák (e-mail: gabriel.polak@tuke.sk, mobil: 0918 882 341), Marián Bolha (mobil: 0907 825 209).


  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky 

 • 2018-08-14

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 20.8.2018

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

   

   

  oznamujeme Vám, že dňa 20.8.2018 (pondelok) bude z dôvodu vykonávania údržby NN a VN zariadení OE TUKE v lokalite Trafostanice PK8 v čase 8,00 - 11,00 hod. prerušená dodávka elektriny a to nasledovne:

  - pre objekty TUKE – PK2, PK3, PK6, PK8, PK10, PK10A, PK12, PK12A, PK13, PK14, PK15

  Zároveň upozorňujeme na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd.

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-08-14

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 16.8.2018

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

   

   

  oznamujeme Vám, že dňa 16.8.2018 (štvrtok) bude z dôvodu vykonávania údržby NN a VN zariadení OE TUKE v lokalite Trafostanice Rampová v čase 8,30 - 11,00 hod. prerušená dodávka elektriny a to nasledovne:

  - pre objekty TUKE – budova č. 19, Učebný blok, Výmenníkova stanica

  - pre objekty KRPZ – budova č. 18, budova č. 20


  Zároveň upozorňujeme na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd.
  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-06-11

  Oznámenie o prerušení dodávky TÚV v dňoch 12.6.2018 - 14.6.2018

  Vazeni odberatelia TUV,

   

  na zaklade oznamenia TEKO a.s. o celosystemovej odstavke SCZT a preruseni dodavky tepla v roku 2018 podla zakona c. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, upresnujeme obmedzenia dodavky TUV v dnoch

   

  12.06.2018 (od 00,15) - 14.06.2018 (23,45) celosystemova odstavka - celkove prerusenie dodavky tepla v TUV pre nasledovne  arealy a objektyTUKE :

   

   

  -       hlavny areal Park Komenskeho vsetky objekty vratane BN 32

  -       SDaJ areal Jedlikova vsetky objekty (J5,7,9,11,13,17)

  -       SDaJ BN 1 a FU 2 vsetky objekty

  -       SDaJ Internat a vydajna stravy Rampova bez obmedzeni (prevadzka plynovej kotolne)

  -       Rastislavova 8

  -       Kpt. Nalepku 1

  -       Gresakova 6

   

   

  Dovolujeme si upozornit na potrebu vykonania opatreni na predchadzanie vzniku skod a uzatvorernie vytokov v priestoroch s obmedzenym pristupom hlavne pri moznom skorsom nabehu TUV. Obnovenie dodavky TUV vykonaju v spolupraci s TEKO pracovnici OE TUKE.

   

   

   

  RTU, OHSaE - oddelenie energetiky

   

 • 2018-04-16

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 20.4.2018

  Vazene kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

   

   

  oznamujeme Vam, ze z dovodu realizacie upravy merania elektriny bude dna 20.04.2018 (piatok)  v case 08,00 – 11,00 hod. prerusena dodavka elektriny  do  objektu TUKE Budovatelska 13, Presov.    

   

   

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-03-15

  Oznámenie o prerušení dodávky tepla a TÚV dňa 16.3.2018

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia tepla TUKE,

   

  oznamujeme Vám, že dňa 16.03.2018 (piatok) bude v čase 08,00 hod. až 13,00 hod. z dôvodu opravy merania v okruhu OST 27860 prerušená dodávka tepla – ÚK a TÚV do nasledovnych objektov TUKE:  

   

  -Jedlíkova 13

  -Jedlíkova 17 


  Upozornujeme na kontrolu uzavretia vytokov TÚV.

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-02-15

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 1.3.2018

  Vážené kolegyne, kolegovia a odberatelia elektriny TUKE,

  oznamujeme Vám, že v zmysle informácie VSD, a.s. o pravidelnej údržbe distribučnej sústavy

  bude dňa 01.03.2018 (štvrtok) v čase 8,10 – 14,30 hod.

  prerušená dodávka elektriny pre objekt TUKE na ul. Mäsiarska.  

   

   Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd. 


  Oddelenie energetiky OHSaE  TUKE          

 • 2018-01-08

  Oznámenie o prerušení dodávky tepla a TÚV dňa 9.1.2018

  Vazene kolegyne, kolegovia a odberatelia tepla TUKE,

   

  oznamujeme Vam, ze dna 09.01.2018 (utorok) bude v case 06,45 hod. az 14,30 hod. /resp. do ukoncenia prac/ z dovodu opravy havarie na HV OST z OST 16045, 1608, 1609 a 1610 prerusena dodavka tepla – UK a teplej uzitkovej vody do nasledovnych objektov TUKE:  

   

  -Vysokoskolska 2 a 4, Watsonova 4

   

  -kuchyne a bufety: Vysokoskolska 2, Urbankova 2  

   

  Manipulacie a odstavenie prislusnych  OST na opravu vykonaju pracovnici TEKO a.s.

  Upozornujeme na kontrolu uzavretia vytokov TUV.

   

  Nabeh po odstavke zabezpecia pracovnici OE TUKE.

  Podla potreby a v pripade zistenia zavady UK a TUV kontaktujte p. Vasko kl. 4332 /0915945582/, p. Hrabovsky kl. 2757 /0907825150/, Ing. Polak kl. 2822 /0918882341/

   

   

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2018-01-04

  Systém žiadaniek OHSE

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia


  Z technických príčin, Vás informujeme o možných výpadkoch systému žiadaniek OHSaE dňa 04.01.2018 v čase 15:00h - 16:00h.
  Za pochopenie vopred ďakujeme

  S pozdravom OHSaE

 • 2017-12-05

  Oznámenie o prerušení dodávky tepla dňa 6.12.2017

  Vazene kolegyne, kolegovia a odberatelia tepla TUKE,

   

   

   

  oznamujeme Vam, ze dna 06.12.2017 (streda) bude v case 06,30 hod. az 14,00 hod. /rep. ukoncenia oprav/ z dovodu opravy havarie na HV privode prerusena dodavka tepla – UK a teplej uzitkovej vody z OST 16045, 1608, 1609 a 1610 do nasledovnych objektov TUKE:   

   

   

  -P.Komenskeho 8, 13, 15, 19, Univerzitna kniznica, Nemcovej 1, Nemcovej 3 /UVT/, Nemcovej 5 /Technicom/, Nemcovej 9 /Zdruzene poslucharne/, Vysokoskolska 2 a 4, Urbankova 2 a 4

   

  -kuchyne a bufety: SDaJ Nemcovej 1, Technicom, Libresso ZP, Vysokoskolska 2, Urbankova 2   

   

  Upozornujeme na kontrolu uzavretia vytokov TUV.

   

   

  Nabeh po odstavke zabezpecia pracovnici OE TUKE.

  Podla potreby a v pripade zistenia zavady UK a TUV kontaktujte p. Vasko kl. 4332 /0915945582/, p. Hrabovsky kl. 2757 /0907825150/, Ing. Polak kl. 2822 /0918882341/

   

   

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2017-12-05

  Oznámenie o prerušení dodávky tepla dňa 5>12.2017

   

  Vazene kolegyne, kolegovia a odberatelia tepla TUKE,

   

   

   

  oznamujeme Vam, ze dna 05.12.2017 (utorok) bude v case 06,30 hod. az 14,00 hod. /rep. ukoncenia oprav/ z dovodu opravy havarie na HV privode prerusena dodavka tepla – UK a teplej uzitkovej vody z OST 16045, 1608, 1609 a 1610 do nasledovnych objektov TUKE:   

   

   

  -P.Komenskeho 8, 13, 15, 19, Univerzitna kniznica, Nemcovej 1, Nemcovej 3 /UVT/, Nemcovej 5 /Technicom/, Nemcovej 9 /Zdruzene poslucharne/, Vysokoskolska 2 a 4, Urbankova 2 a 4

   

  -kuchyne a bufety: SDaJ Nemcovej 1, Technicom, Libresso ZP, Vysokoskolska 2, Urbankova 2   

   

  Upozornujeme na kontrolu uzavretia vytokov TUV.

   

   

  Nabeh po odstavke zabezpecia pracovnici OE TUKE.

  Podla potreby a v pripade zistenia zavady UK a TUV kontaktujte p. Vasko kl. 4332 /0915945582/, p. Hrabovsky kl. 2757 /0907825150/, Ing. Polak kl. 2822 /0918882341/

   

   

   

  RTU, OHSaE, oddelenie energetiky

 • 2017-10-17

  TU-KART

  Vazene zamestnankyne a zamestnanci TUKE,


  v ramci organizacie univerzitnej akcie TU-KART (motokarove preteky), ktora sa bude konat dna 17.10.2017 v areali hlavneho campusu TUKE, vid mapa trate:
  https://web.tuke.sk/tu/tukart/priloha1_mapa_trate.jpg, Vas informujeme o zmenach a obmedzeniach v doprave a parkovani na TUKE.

  Mapa arealu 17.10.2017: https://web.tuke.sk/tu/tukart/priloha2_parkovanie.jpg informuje o uzavierkach a moznostiach parkovania pred zaciatkom a pocas trvania akcie.

  Podrobnejsie informacie najdete na stranke: https://tu-kart.sk/
  Dakujeme za pochopenie.

  S pozdravom
  Organizacny tim TU-KART a OHSaE TUKE.

 • 2017-09-19

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 20.09.2017 pre objekt TUKE na BN32

  Vazene kolegyne, Vazeni kolegovia, odberatelia elektriny TUKE,


  oznamujeme Vam, ze z dovodu opravy vyvodu NN rozvodne na TUKE,  

   

  bude dna 20.09.2017 (streda) v case 13,30 – 18,00 hod.

   

  prerusena dodavka elektriny pre objekt TUKE na ul. B.Nemcovej 32.  

   

   

   

  Upozornujeme na vykonanie opatreni na predchadzanie vzniku skod. 

   

   

   

  V prípade dalsich informacii kontaktujte zastupcu OHSaE p. Bolhu na mobil 0907 825 209.

   

   

   

   

  Oddelenie energetiky OHSaE  TUKE                     

   

 • 2017-09-06

  Systém žiadaniek OHSE

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia                                   
  Z dôvodu presunu servera, Vás informujeme o možných výpadkoch systému žiadaniek OHSaE dňa 07.09.2017 ( štvrtok ).
  Za pochopenie vopred ďakujeme
  S pozdravom OHSaE


 • 2017-07-21

  Systém žiadaniek OHSE

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia


  Oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia dodávky elektriny ( 22.07.2017 ) vo všetkých objektoch TUKE, bude systém žiadanie OHSE v čase od 21.07.2017, 14:00 hod. do 24.07.2017, 07:00 hod. mimo prevádzky.


  Za pochopenie vopred ďakujeme.


  S pozdravom OHSaE

 • 2017-07-04

  Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody.

  Vazene kolegyne, Vazeni kolegovia, odberatelia SV TUKE,


  oznamujeme Vam, ze z dovodu rekonstrukcie  vodovodnej siete v sprave VVS a.s., v lokalite Letna - krizovatka Komenskeho bude


  DNA 06.07.2017 (STVRTOK) V CASE OD 8,00 HOD. DO 18,00 HOD. PRERUSENA DODAVKA  PITNEJ VODY PRE NASLEDOVNE OBJEKTY TUKE:

  HLAVNA BUDOVA - L9, PK2, 4 - AULA VOLKSWAGEN, PK3, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, HALY PK 10, PK10A, PK11, PK12, PK12A, PK13, PK14, PK15, PK19.


  (skutocny rozsah a cas obmedzenia resp. jeho predlzenie zavisi od priebehu prac VVS a.s.)

  Upozornujeme na vykonanie opatreni na predchadzanie vzniku skod. 

  Pre upresnenie stavu kontaktujte OE TUKE na kl.2822, 4195.


  Pozn.: Dodavka vody pre objekty ZP, UK, BN32, SDj – FU, BN1 a V4 bude bez obmedzeni.


  Oddelenie energetiky OHSaE TUKE

                    

                        


 • 2017-06-23

  Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody 27.6.2017

   

  Vazene kolegyne, Vazeni kolegovia, odberatelia SV TUKE,


  oznamujeme Vam, ze z dovodu z dovodu rekonstrukcie  vodovodnej siete v sprave VVS a.s., v lokalite Letna - krizovatka Komenskeho bude


  DNA 27.6.2017 (UTOROK) V CASE OD 8,00 HOD. DO 18,00 HOD. PRERUSENA DODAVKA  PITNEJ VODY PRE NASLEDOVNE OBJEKTY TUKE:


  HLAVNA BUDOVA - L9, PK2, 4 - AULA VOLKSWAGEN, PK3, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, HALY PK 10, PK10A, PK11, PK12, PK12A, PK13, PK14, PK15, PK19.


  (skutocny rozsah a cas obmedzenia resp. jeho predlzenie zavisi od priebehu prac VVS a.s.)  Upozornujeme na vykonanie opatreni na predchadzanie vzniku skod. 


  Pre upresnenie stavu kontaktujte OE TUKE na kl.2822, 4195.  Pozn.: Dodavka vody pre objekty ZP, UK, BN32, SDj – FU, BN1 a V4 bude bez obmedzeni.  Oddelenie energetiky OHSaE  TUKE
                       
 • 2017-06-07

  Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody 8.6.2017

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, odberatelia SV TUKE,


  oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodnej siete VVS a.s., bude


  dňa 08.06.2017 (štvrtok) v čase 8,00 - 18,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody:


  pre objekty TUKE na ul. Vysokoškolská a Urbánkova.


   

  Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bude zabezpečené cisternovými vozidlami spoločnosťou VVS a.s..


   


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd.   Oddelenie energetiky OHSaE  TUKE                      • 2017-05-16

  Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 19.5.2017

  Vazene kolegyne, kolegovia

   

  OZNAMUJEME VAM, ZE Z DOVODU MANIPULACIE A VYTVORENIA PREPOJOV SPOLOCNEJ CASTI  HLAVNEJ 22 kV ROZVODNE TUKE A PODLA POTVRDENIA PRAC VSD a.s. BUDE DNA

   

     19.05.2017 ( PIATOK ) V CASE  09,00 hod – 15,00 hod

   

  PRERUSENA DODAVKA ELEKTRINY DO VSETKYCH OBJEKTOV HLAVNEHO AREALU TUKE. (objekty PK, Letna 9 A/B, SDaJ FU, BN, ELFA, TECHNICOM, UK, V4, WATSONOVA 4)

   

  Prerusenie dodavky elektriny sa netyka len objektu BN32.

   

   

   

  Blizsie informacie k sposobu odstavky a nabehu elektriny a suvisiacich zariadeni TUKE poskytne oddelenie energetiky- p. BOLHA, 0907 825209,

  kl. 2526, kl.2822.

   

   

  PROSIME O POROZUMENIE A VYKONANIE OPATRENI NA PREDIDENIE VZNIKU SKOD
  VASICH ODBERNYCH  ZARIADENI A ZABEZPECENIE OCHRANY PRIESTOROV TUKE.

   

   

   

  Ing. Gabriel Polak

  Ved. odd. energetiky OHSaE TUKE

   

 • 2017-05-05

  Oznámenie o prerušení dodávky TÚV a ÚK

  Vážené kolegyne, kolegovia, odberatelia TÚV a ÚK TUKE,

   

  oznamujeme Vám, že z dôvodu havárie na primárnej prípojke tepla

   

  bude dňa 9.5.2017 /utorok/ od 7,00 hod. prerušená dodávka TÚV a ÚK v objektoch TUKE na ul.Jedlíkova 13 a 17.

   

  Opätovná dodávka bude obnovená dňa 10.5.2017 /streda/ o 13,00 hod.

   

   

  Oddelenie energetiky OHSaE TUKE

 • 2017-04-04

  Oznámenie o preušení dodávky studenej vody
  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, odberatelia SV TUKE,


  oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijnej opravy na vodovodnej sieti VVS a.s. v lokalite Letná bude dňa 5.4.2017 (streda) v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody pre:


  -Hlavná budova - L9, PK3, PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, haly PK 10, PK10A, PK11, PK12, PK12A, PK13, PK14, PK15, PK19

  (skutočný rozsah a čas obmedzenia závisí od manipulácie a priebehu prác VVS a.s.)


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predchádzanie vzniku škôd.  

  Pre upresnenie stavu kontaktujte OE TUKE na kl.2822, 4195.


  Oddelenie energetiky OHSaE  TUKE                     


 • 2017-03-30

  Oznámenie o preušení dodávky elektriny

   

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia !

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijnej manipulácie v NN rozvodni TUKE PK8


  bude dňa 31.03.2017 (piatok)

  od 12,00 - do 13,00 hod.

  prerušená dodávka elektriny do objektov TUKE: PK8, PK2 (okrem laboratória), PK3,

  PK6 (časť budovy), PK14 (časť budovy) a PK12.


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd v priestoroch TUKE.

  V prípade potreby volajte kl. 2526, resp. priamo 0918 882 341.
 • 2017-03-27

  Oznámenie o prerušení dodávky studenej a teplej vody

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia !


  Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy na prívode studenej vody


  bude dňa 28.03.2017 (utorok) od 8,00 do 14,00 hod.


  prerušená dodávka SV a TÚV do objektu PK 11 TUKE.


  Upozorňujeme na vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd v priestoroch TUKE.

  V prípade potreby volajte kl. 2526, resp. priamo 0918 882 341.

                                       

 • 2017-03-09

  Prerušenie dodávky SV a TÚV dňa 9.3.2017


  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Vážení odberatelia SV a TÚV,

  v zmysle postúpeného oznamu  VVS, a.s. si dovoľujeme upozorniť,

  že z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia na ul. B. Nemcovej


  bude dňa  9. 3. 2017  (štvrtok)  v čase 8,00 hod  - 15,00 hod  

  PRERUŠENÁ DODÁVKA  STUDENEJ VODY a TÚV z OST TUKE


  Odstávka sa týka nasledovných objektov TUKE  : 

  ŠDaJ - BN1 , ÚVT, Technicom,  Univerzitná Knižnica,  Združené Posluchárne 


  Prosím  o vykonanie opatrení na predídenie vzniku škôd v objektoch TUKE

  pri  obnovení dodávky SV zo strany VVS, a.s..

  V prípade úniku pri nábehu volajte kl. 2757.


  OHSaE - oddelenie energetiky • 2017-03-08

  Prerušenie dodávky studenej vody

  Vážené kolegyne a kolegovia,


  oznamujeme Vám, že dňa 8.3.2017 (streda) je z dôvodu havárie na rozvode vody VVS a.s. až do ukončenia opráv odstavená dodávka studenej vody. Z uvedeného dôvodu je pre nasledovné objekty TUKE preušená dodávka studenej vody: Združené posluchárne, Univerzitná knižnica, Technicom, ÚVT a pre objekt BN1 aj dodávka TÚV.


  OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2017-02-27

  Oznámenie o prerušení dodávky SV a TÚV dňa 28.2.2017

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  oznamujeme Vám, že dňa 28.2.2017 (utorok) bude z dôvodu výmeny uzatváracieho ventilu vo vodomernej šachte v čase od 8,30 hod. do cca 11,00 hod. prerušená dodávka SV a TÚV pre objekt TUKE na ul. Vysokoškolská.


  OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2017-02-22

  Prerušenie dodávky ÚK a TÚV z OST1607

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  oznamujeme Vám, že z dôvodu havarijných prác na horúcovodnom rozvode OST1607 bude dňa 24.02.2017 (piatok) v čase od 7,00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV pre objekty TUKE: PK9, PK10, PK11, PK12 a PK14 až do ukončenia prác dodávateľskou firmou.

   

  OHSaE - oddelenie energetiky

 • 2017-02-01

  Návod na používanie elektronického systému OHSE


  Návod na používanie systému nájdete tu..

   

  Dôležité informácie:

  1. Na úvodnej stránke systému OHSE sa vždy zobrazujú najaktuálnejšie informácie o haváriách a plánovaných odstávkach na TUKE
  2. Pre zadanie miestnosti na žiadanke je potrebné použiť políčko pre vyhľadávanie miestnosti. Napr. ak chcem vyhľadať miestnosť 301 na A bloku v hlavnej budove, zadám do políčka pre vyhľadávanie miestnosti L9 A301, kde L9 je skratka adresy objektu a A301 je nové označenie (očíslovanie) miestnosti. (označenie objektov nájdete tu)
  3. Po odoslaní žiadanky je automaticky odoslaný email vedúcemu žiadateľa na schválenie (zamietnutie) žiadanky a následne po jej schválení je doručená na OHSE.

Odbor hospodárskej správy a energetiky (OHSE)


OHSE je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje:


 • Správu, údržbu, vyraďovanie a likvidáciu majetku
 • Upratovacie služby a správu posluchární TUKE
 • Vrátnu službu
 • Cestnú prepravu osôb a nákladov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržbu a opravy komunikácií a parkovacích plôch
 • Nakupovanie hnuteľného dlhodobého aj krátkodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Nakupovanie, skladovanie, príjem a výdaj bežných tovarov, výrobkov a materiálu

v rozsahu pridelených finančných prostriedkov s výnimkou FVT a ŠDaJ.

OHSE tiež zabezpečuje:


 • Výber zmluvných partnerov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup tovarov, služieb a prác pre všetky pracoviská TUKE
 • Nákup a predaj energetických médií a pitnej vody na TUKE
 • Prevádzkyschopnosť energetických zariadení a rozvodov na TUKE
 • Prevádzku UVZ Herľany

Vedenie OHSE

 • Odbor hospodárskej správy a energetiky
 • Ing. Peter Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4444
 • peter.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie verejného obstarávania a nákupov
 • Ing. Katarína Tvrdoňová
 • + 421 (55) 602 4327
 • katarina.tvrdonova@tuke.sk
 • Oddelenie údržby a vnútorných služieb
 • Ing. Marek Makara
 • + 421 (55) 602 4202
 • marek.makara@tuke.sk

 • Oddelenie energetiky
 • Ing. Gabriel Polák
 • + 421 (55) 602 2822
 • gabriel.polak@tuke.sk
 • Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Marta Sabadková
 • + 421 (55) 696 4125
 • marta.sabadkova@tuke.sk
 • Referát administratívy a evidencie záznamov
 • Dominika Medulková
 • + 421 (55) 602 4433
 • + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
 • dominika.medulkova@tuke.sk