• 2021-06-08

  Oznámenie o prerušení dodávky TÚV na J13 a J17

  Vážené kolegyne a kolegovia,

   

  oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy rozvodov TÚV a celosystémovej odstávke TEKO a.s. bude v objektoch TUKE na ul. Jedlíkova č. 13 a 17 dňom 09.06.2021 (streda) prerušená dodávka teplej úžitkovej vody až do 16.06.2021 (streda) 24,00 hod.

   

  Dovoľujeme si upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd a uzatvorenie výtokov v priestoroch s obmedzeným prístupom hlavne pri možnom skoršom nábehu TÚV.

  Kontakt pre nahlásenie problémov po nábehu: p. Jozef Remiáš ( 0905 283 788 )  RTU, OHSE - oddelenie energetiky

   

 • 2021-06-08

  Oznámenie o celosystémovej odstávke TÚV

  Vazeni odberatelia TUV,

   

  v zmysle oznamenia TEKO a.s. o celosystemovej odstavke SCZT a preruseni dodavky tepla v roku 2020 podla zakona c. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, Vam oznamujeme obmedzenia dodavky TUV v dnoch:

   

  15.06.2021 (utorok) od 00,01 hod. - 16.06.2021 (streda) do 24,00 hod. celosystemova odstavka - celkove prerusenie dodavky tepla v TUV pre nasledovne  arealy a objektyTUKE :

   

   

  -       hlavny areal Park Komenskeho vsetky objekty vratane BN 32

  -       SDaJ areal Jedlikova vsetky objekty (J5,7,9,11,13,17)

  -       SDaJ BN 1 a FU 2 vsetky objekty

  -       SDaJ Internat Rampova TUV bez obmedzeni (prevadzka PK)

  -       Rastislavova 8

  -       Gresakova 6


  Dovolujeme si upozornit na potrebu vykonania opatreni na predchadzanie vzniku skod a uzatvorernie vytokov v priestoroch s obmedzenym pristupom hlavne pri moznom skorsom nabehu TUV. Obnovenie dodavky TUV vykonaju v spolupraci s TEKO pracovnici OE TUKE.

   

  RTU, OHSE - oddelenie energetiky

   

   

Odbor hospodárskej správy a energetiky (OHSE)


OHSE je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje:


 • Správu, údržbu, vyraďovanie a likvidáciu majetku
 • Upratovacie služby a správu posluchární TUKE
 • Vrátnu službu
 • Cestnú prepravu osôb a nákladov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržbu a opravy komunikácií a parkovacích plôch
 • Nakupovanie hnuteľného dlhodobého aj krátkodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Nakupovanie, skladovanie, príjem a výdaj bežných tovarov, výrobkov a materiálu

v rozsahu pridelených finančných prostriedkov s výnimkou FVT a ŠDaJ.

OHSE tiež zabezpečuje:


 • Výber zmluvných partnerov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup tovarov, služieb a prác pre všetky pracoviská TUKE
 • Nákup a predaj energetických médií a pitnej vody na TUKE
 • Prevádzkyschopnosť energetických zariadení a rozvodov na TUKE
 • Prevádzku UVZ Herľany

Vedenie OHSE

 • Odbor hospodárskej správy a energetiky
 • Ing. Peter Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4444
 • + 421 905 484 193
 • peter.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie verejného obstarávania a nákupov
 • Ing. Katarína Tvrdoňová
 • + 421 (55) 602 4327
 • + 421 908 981 056
 • katarina.tvrdonova@tuke.sk
 • Oddelenie údržby
 • Ing. Ľubomír Hlivák
 • + 421 (55) 602 4004
 • + 421 905 405 267
 • lubomir.hlivak@tuke.sk

 • Oddelenie informačných systémov a vnútorných služieb
 • Ing. Michal Ivančák, PhD.
 • + 421 (55) 602 4455
 • + 421 910 525 787
 • michal.ivancak@tuke.sk
 • Oddelenie investícií, rozvoja a výstavby
 • Ing. Miloš Singovszki, PhD.
 • + 421 (55) 696 4201
 • + 421 905 924 166
 • milos.singovszki@tuke.sk
 • Oddelenie energetiky
 • Ing. Gabriel Polák
 • + 421 (55) 602 2822
 • + 421 918 882 341
 • gabriel.polak@tuke.sk

 • Učebno-výcvikové zariadenie Herľany
 • Marta Sabadková
 • + 421 (55) 696 4125
 • + 421 905 811 097
 • marta.sabadkova@tuke.sk
 • Referát administratívy a evidencie záznamov
 • Dominika Medulková
 • + 421 (55) 602 4433
 • + 421 905 202 554
 • + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
 • dominika.medulkova@tuke.sk